Storitve

Naš računovodski servis za vas opravlja naslednje storitve

Računovodsko-finančne storitve:

 •       Vodenje glavne knjige
 •       Analitična evidenca saldakontov, izpisi odprtih postavk (IOP)
 •       Register osnovnih sredstev
 •       Obračun davka na dodano vrednost – DDV
 •       Vodenje davčnih evidenc
 •       Obračun plač in drugih osebnih prejemkov
 •       Obračun prispevkov za zasebnike
 •       Izdelava medletnih in letnih poročil
 •       Izdelava statistike finančnih računov
 •       Vodenje računovodstva po stroškovnih mestih
 •       Vodenje plačilnega prometa


Dodatne storitve:

 • Pomoč pri prijavi na javne razpise za dodelitev povratnih ali nepovratnih sredstev
 • Priprava dokumentacije za pridobitev bančnih posojil (poslovni načrt)
 • Elektronska izvršba računov
 • Pregled poslovanja podjetja in preventivni davčni pregled
 • Sodelovanje pri inšpekcijskem pregledu
 • Pomoč pri ureditvi dokumentacije za zaposlitev delavcev
 • Druge storitve po želji stranke
 • Priprava opominov
 • Obračunavanje obresti
 • Računovodstvo na sedežu vašega podjetja


Za vas lahko opravljamo vse storitve ali se dogovorimo za opravljanje določenega področja.